Doprava a platby internetového obchodu

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto dodania tovaru uvedené v objednávke.

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v on-line obchode www.lugerex.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Ak je tovar na sklade, je expedovaný najneskôr do 5 pracovných dní od obdŕžania Vašej objednávky. V prípade objednania plávajúcich podláh a ich doplnkov, je dodacia lehota do 21 pracovných dní. Pri objednaní stavebnyých púzdier JAP a SCRIGNO je dodacia lehota od 3 do 21 dní.

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Ak má tovar v sekcii "dostupnosť" poznámku o dodacej lehote, tá je pre daný produkt smerodajná. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke záleží od spôsobu platby aký si klient vyberie. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Ak sa dodanie podmienky z nejakých dôvodov zmenia kvôli nedostatku tovaru na sklade, alebo problémom s poštovým doručovateľom, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a ak sa kupujúci rozhodne neakceptovať predĺženie lehoty, kupujúci má právo bezodplatne odstúpiť od záväzku voči predávajúcemu. Objednávka je stornovaná.

 

2. V prípade združených zásielok, v ktorých je vyskladňované viacero položiek rozdielnych sortimentných skupín určuje lehotu dodania položka s najdlhšou dodacou lehotou.

 

3. Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby kupujúceho učinené v nákupnom košíku a s odkazom "Poštovné".

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy, a to i bez predošlého upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia a zmenou jej ceny.

 

5. Súčasťou dodávky tovaru na miesto dodania nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž zakúpeného tovaru.

 

6. Ak kupujúci zistí, že nebude možné prevziať produkt v dohodnutý deň a omeškanie z jeho strany sa javí ako pravdepodobné, ihneď o tom písomne alebo elektronicky upovedomí predávajúceho a stanoví dôvod omeškania a podľa možností aj odhadovaný čas, kedy sa prevzatie môže uskutočniť.

 

7. Ak kupujúci neprevezme produkt v dohodnutý deň, je povinný uhradiť každú platbu vyplývajúcu z dodávky tak, ako keby bol produkt dodaný. Predávajúci zabezpečí skladovanie produktu na riziko a náklady kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho, predávajúci poistí produkt na náklady kupujúceho.

 

Kuriér

    Poštovné / Kuriér GLS do 29,99 kg - 5,50 € s DPH
    Dobierka - 1,50 € s DPH

    Kuriér paleta od 30 kg - 11,00 € s DPH

    Kuriér pre produkty zn. SCRIGNO - 6 eur s DPH
    Osobný odber: Zdarma (neúčtujeme žiadne manipulačné poplatky)
    Kuriér Česká republika do 29,99 kg - 12,00 € bez DPH

    

 
Za každú výmenu tovaru si účtujeme poštovné vo výške 7,50 € pre SR a pre ČR 15,00€, nevzťahuje sa to na stolárske stroje a stavebné puzdra. Tam je sadzba 53€ za výmenu bez DPH.

Za neprevzatý tovar do 29,99 kg si účtujeme 15 eur! Za tovar od 30 kg do 49,99 kg si účtujeme 20 eur! Tovar ťažší ako 50 kg si účtujeme 40 eur. Pri stavebných puzdrach, si účtujeme 60 eur bez DPH.

 

 

  

 

VEĽKOOBCHOD

 

Za každú výmenu tovaru si účtujeme poštovné vo výške 6,00 € pre SR a pre ČR 12,00 €, nevzťahuje sa to na stolárske stroje, stavebné puzdra a schody. Tam je sadzba 53€ za výmenu bez DPH.

Ostatné podmienky pre veľkoobchod sú zhodné s podmienkami pre bežných zákazníkov.

 

Klient má nárok na poštovné zdarma a to pri dosiahnutí hore uvedenej výšky nákupu alebo samotným prekročením tejto hodnoty. Poštovným ZDARMA sa myslí cena za poštovné služby za dodanie balíka, listovej zásielky je hradená firmou LUGEREX s.r.o. samozrejme ak bola splnená podmienka prekročenia uvedenej hranice. Balík alebo zásielka je vyexpedovaná doručovateľskou službou.

 

Orientačné dodacie lehoty

Toto sú orientačné dodacie lehoty ktoré sa môžu meniť podľa typu a lokality. Štandardné expedovanie tovaru je plánované 5x týždenne. V prípade potreby rýchleho expedovania nás prosím kontaktujte, samozrejme Vám radi vyhovieme. Stav Vašej zásielky je možné sledovať prostredníctvom vášho konta.

 

Stavy objednávok a ich vysvetlenie:

V každom kroku vybavovania objednávky je zákazník upovedomený automatickou notifikáciou (email), ktorá mu stručne oznamuje stav objednávky resp. v ktorom bode spracovania objednávky sa náš personál nachádza pri vybavovaní Vašej objednávky. V liste nižšie sú uvedené všetky možné stavy objednávky.

 • Spracováva sa: Objednávka bola prijatá a naši pracovníci, kontrolujú náležitosti objednávky a dostupnosť na sklade.
 • Čaká na platbu: V prípade platby prevodom je balík odoslaný až po prijatí platby na účet.
 • Čaká na kompletnosť údajov: V prípade že chýbajú niektoré náležitosti objednávky alebo samotný tovar nie je skladom. Zákazník býva zvyčajne kontaktovaný, buď telefonicky alebo emailom.
 • Čaká na odoslanie: Objednávka je korektná, potvrdená, skontrolovaná a čaká na zabalenie.
 • Čaká na vyzdvihnutie: V prípade že je zásielka zasielaná kuriérom a čaká na vyzdvihnutie kuriérom, jej stav je takýto.
 • Čiastočne odoslaná: Ak zásielka nie je kompletná (chýbajúci tovar skladom) a klient si vyžiada napriek tomu zaslanie tovaru ktorý je dostupný skladom, zásielka je čiastočne odoslaná. Samozrejme zvyšný tovar je expedovaný neskôr.
 • Odoslaná: Zásielka je kompletná a odolaná adresátovi. Znamená to bola podaná na pošte.
 • Úspešne ukončená: Zásielka bola doručená klientovi a platba za tovar dorazila na účet www.lugerex.sk.
 • Zrušená: Ak sa klient rozhodne o predčasné zrušenie objednávky alebo ak tovar už nie je skladom. Zákazník býva zvyčajne kontaktovaný, buď telefonicky alebo emailom.
 • Vrátená: Ak je tovar reklamovaný a vrátený z dôvodu reklamácie a reklamovaný tovar dorazil na sklad www.lugerex.sk.
 • Zamietnutá: Reklamácia je zamietnutá, alebo neopodstatnená. Zákazník býva zvyčajne kontaktovaný telefonicky.

Kedy môžem čekať doručenie?

    Slovensko - Kuriér do 5 dní.
    Česko - Kuriér do 7 dní.

Informácie o súboroch cookies | Predvoľby súhlasu

© Lugerex.sk | Created by Wopify.