DOVOLENKA - v čase od 28.2.2024 do 2.3.2024 vrátane máme dovolenku!

Štítové kľučky na vchodové a bezpečnostné dvere

Vo firme LUGEREX s.r.o. ponúkame bezpečnostné a spevnené rozetové kovania na vchodové dvere. Dôležitá vlastnost pri výbere vhodného bezpečnostného kovania pre vašd vchodové dvere je stupeň bezpečnostnej triedy, označený aj ako RS (Resistance Class). Odporúčame vám použiž 3. bezpečnostný stupeň, tzv. RC3. Táto trieda je najviac používaná a doporučovaná pre zaistenie vstupných dverí. Okem bezpečnostného kovania máme aj spevnené kovania. Takéto produkty nemajú síce bezpečnostnú certifikáciu, ale tiež sa používajú na vchodové dvere

Resetovať arrow_icon_dark